Zásady ochrany osobních údajů

Secret Escapes Ltd. je společnost registrovaná ve Velké Británii, která je jediným vlastníkem a provozovatelem internetové stránky www.travelist.cz (“Travelist”). Problematika ochrany osobních údajů je pro Secret Escapes velmi důležitá. Z tohoto důvodu tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké typy osobních údajů od Vás může Secret Escapes prostřednictvím internetové stránky Travelist.cz nebo jiným způsobem získat a jak s nimi poté bude nakládat. Secret Escapes bude veškeré údaje používat výhradně v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů anebo v případě jiných činností v souladu s platnými právními předpisy.

Údaje, které můžeme získat

Pro přístup k našim individuálně vybraným nabídkám, které jsou k dispozici pouze pro členy našeho cestovatelského klubu, potřebujeme pouze e-mailovou adresu potenciálního zákazníka pro bezpečné přihlášení na internetové stránce Travelist.cz (za pomoci Vámi zvoleného hesla) a aby mohl člen dostávat naše nejnovější nabídky elektronickou poštou.

Všem členům cestovatelského klubu Travelist nabízíme možnost vytvořit si a spravovat vlastní účet. Zároveň zajišťujeme možnost individuálně rozhodovat o množství zpráv, které bude člen dostávat. Vzhledem k naší protispamové politice zasíláme pouze takové zprávy, s jejichž přijímáním zákazník souhlasil (vyžadujeme souhlas zákazníka před odesláním jakékoliv marketingové zprávy). Uživatelé mohou měnit nastavení nebo zcela zrušit odebírání marketingových zpráv pomocí odkazu uvedeného v každém e-mailu nebo prostřednictvím nastavení účtu na internetové stránce Travelist.cz.

Členům cestovatelského klubu Travelist, kteří mají platný účet, zůstává možnost spravovat nastavení týkající se e-mailů a také mohou zcela zrušit odebírání marketingových zpráv při zachování plného přístupu k nabídkám na internetové stránce Travelist.cz. Pokud si chcete individuálně upravit přijímání marketingových zpráv, tak je nutno tak učinit v nastavení účtu na internetové stránce Travelist.cz. Pro zrušení odebírání marketingových zpráv je potřeba odeslat zprávu na e-mailovou adresu info@travelist.cz

Některé zprávy (například důležitá upozornění týkající se účtu a informace o poplatcích) jsou transakční povahy a musí je přijímat všichni naši zákazníci. Proto budeme v případě provedení rezervace prostřednictvím internetové stránky Travelist.cz pokračovat v jejich odesílání, i když zákazník zrušil odebírání marketingových zpráv. Žádné zprávy nebudete dostávat pouze v případě zrušení svého účtu na internetové stránce Travelist.cz. Pro zrušení účtu nás kontaktujte na e-mailové adrese info@travelist.cz

Upozorňujeme, že při zrušení účtu si Secret Escapes Ltd. ponechá po určitou dobu uložené transakční údaje a to pro případ jakýchkoliv pochybností týkajících se Vašich rezervací. Tyto údaje budou uloženy v naší zabezpečené databázi.

Při rezervaci prováděné přes internetovou stránku Travelist.cz je zákazník přesměrován na platební portál, kde může zadat údaje o platbě. Žádné údaje o platbě jako jsou čísla platebních karet neukládáme. Údaje o rezervaci budou předány našemu obchodnímu partnerovi, který zajišťuje služby plateb přes internet, a který nám předá Vaši platbu. Po obdržení Vaší platby realizujeme příslušné úhrady poskytovatelům Vašeho ubytování nebo pobytu.

Jak tyto údaje používáme?

Veškeré osobní údaje, jako je e-mailová adresa nebo bydliště evidujeme výhradně pro účely kontaktu se zákazníkem v souladu s jeho nastavením a pro zpracování rezervací provedených prostřednictvím internetové stránky Travelist.cz. To znamená, že Vám budeme posílat marketingové zprávy pokud jste se přihlásili k jejich odběru nebo pokud jste si na stránce Travelist.cz založili účet a to ve Vámi zvolené frekvenci. Zároveň budeme reagovat na Vaše e-maily a odpovídat v případě, že nám zašlete zpětnou vazbu či v případě zájmu o práci ve společnosti Travelist. To zahrnuje veškeré zprávy, které od Vás obdržíme po ukončení Vašeho pobytu nebo jakékoliv e-maily a záznamy telefonních hovorů při kontaktu s námi.

Žádné Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetím osobám, pokud to není nezbytné k dokončení Vaší rezervace nebo pokud to není výslovně uvedeno ve zvláštních podmínkách týkajících se poskytování našich služeb, jako například v případě soutěží nebo pokud tak vyžadují příslušné právní předpisy.

Upozorňujeme, že při provádění rezervace vyžadujeme následující údaje: jméno, příjmení, adresu a/nebo e-mailovou adresu a další případné údaje potřebné k úspěšné rezervaci daného pobytu (např. čísla pasů zákazníka a spolucestujících). Tyto údaje jsou nezbytné ke zpracování rezervace a k tomu, abychom mohli rezervaci předat dodavateli ubytování nebo jiných služeb případně relevantním orgánům (např. hotely, letecké společnosti či v případě nutnosti celní nebo imigrační úřady), tak aby Vám mohly být poskytnuty zarezervované služby. To se týká i citlivých údajů, které od Vás obdržíme, jako jsou informace o zdravotním postižení, dietním stravování či náboženském přesvědčení. To může zahrnovat i přenos informací mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Z tohoto důvodu při poskytnutí podobných informací zároveň vyjadřujete souhlas s případným přenosem těchto informací mimo EHP. V případě cesty do Spojených států amerických tyto informace obdrží US Customs and Border Protection [Celní a pohraniční stráž] pro účely prevence a boje proti terorismu a jiným závažným mezinárodním trestným činům.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout kterémukoliv členovi naší skupiny, tedy naší mateřské společnosti a jejím dceřiným společnostem, tak jak je definuje § 1159 zákona Velké Británie o obchodních společnostech [UK Companies Act] z roku 2006. Vaše osobní údaje můžeme také poskytnout třetím stranám v případě prodeje nebo koupě jakékoliv obchodní společnosti nebo aktiv (v takovém případě můžeme zpřístupnit Vaše osobní údaje potenciálnímu prodejci nebo kupujícímu takové společnosti nebo aktiv).

Soubory cookies a naše internetová stránka

Kromě osobních údajů, které se rozhodnete nám poskytnout, můžeme také shromažďovat informace o Vašem počítači (obvykle kvůli tomu, abychom mohli ověřit, že aktivita na naší internetové stránce pochází z pravého zdroje) nebo o tom, jakým způsobem obecně používáte naší internetovou stránku. To může zahrnovat Vaší IP adresu, informace o operačním systému, internetovém prohlížeči, rozlišení monitoru nebo stránku, ze které jste byli odkazem přesměrováni.

Soubory cookies používáme především proto, abychom Vám usnadnili používání naší internetové stránky a také pro účely marketingu a analýz. Soubory cookies obsahují informace, které se přenášejí na pevný disk Vašeho počítače. Pomáhají nám zlepšovat naši internetovou stránku a poskytovat lepší personalizované služby. Umožňují nám:

Odhadnout počet návštěvníků internetové stránky a způsob, jakým ji používají
Ukládat informace o Vašich předvolbách, díky čemuž můžeme stránku přizpůsobit Vašim individuálním potřebám.
Zkrátit dobu vyhledávání
Rozeznat zákazníka, který se na internetovou stránku vrátí

Naše soubory cookies nesbírají citlivé informace, jako je Vaše jméno, adresa nebo finanční údaje. Jakékoliv uložené soubory cookies lze z Vašeho počítače odstranit nebo odmítnout jejich přijetí za pomoci nastavení Vašeho prohlížeče. Blokování cookies ale může bránit v používání naší internetové stránky nebo některé její části. Pokud jste nijak neupravili nastavení svého prohlížeče, aby blokoval soubory cookies, tak Vám budou posílány při přihlášení na naší internetovou stránku.

Přenos informací prostřednictvím internetu bohužel není zcela bezpečný. I když vynakládáme veškeré úsilí, abychom chránili Vaše osobní údaje, tak nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich údajů, které poskytnete na naší internetové stránce. Veškeré údaje nám proto zákazníci posílají na vlastní nebezpečí. Po obdržení Vašich údajů použijeme přísné postupy a zabezpečení, aby nedošlo k neoprávněnému úniku osobních údajů.

Vaše práva

Máte právo požádat společnost Secret Escapes, aby nezpracovávala Vaše osobní údaje pro marketingové účely. Máte také právo na přístup k informacím, které o Vás Secret Escapes eviduje. Vaše právo na přístup k těmto informacím můžete uplatnit v souladu se zákonem Spojeného království o ochraně osobních údajů z roku 1998 ve znění pozdějších změn. Každá žádost o přístup k těmto údajům může podléhat poplatku ve výši 10 britských liber pro kompenzaci nákladů spojených s poskytnutím přístupu k osobním údajům, které uchováváme.

Souhlas

Poskytnutím svých osobních údajů prostřednictvím naší internetové stránky, telefonicky či e-mailem souhlasíte se shromažďováním, ukládáním a zpracováním Vašich osobních údajů společností Secret Escapes v souladu s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů a Všeobecných obchodních podmínek, které se týkají používání naší internetové stránky a vytváření rezervací.

Platnost / změny

Secret Escapes Ltd má právo měnit tyto Zásady ochrany osobních údajů z jakéhokoliv důvodu a bez předchozího upozornění. Pokud změníte své kontaktní údaje, sdělte nám to prosím na e-mailové adrese info@travelist.cz. Veškeré změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů budou zveřejněny na naší internetové stránce a (pokud je to vhodné) budou zaslány na poslední e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Změny nabývají platnosti v momentě jejich zveřejnění na internetové stránce nebo odeslání informačního e-mailu podle toho, která činnost bude provedena později. Pokud jsou pro Vás takové změny nevýhodné, můžete vznést námitku do 20 dnů od jejich zveřejnění na internetové stránce nebo obdržení informačního e-mailu. Pokud takto učiníte, nebudou se Vámi dříve uvedené údaje na tyto změny vztahovat. Budou se ovšem vztahovat na jakékoliv údaje Vámi poskytnuté později.

Otázky / Kontakt

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo informací, které o Vás evidujeme, tak nás prosím kontaktujte na adrese:

Secret Escapes Ltd
4th Floor
29-35 Farringdon road
Londýn
EC1M 3JB
info@travelist.cz
234 280 628 (Po-Pá 9:00 - 17:00)