Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí jako smlouva uzavřená mezi Uživatelem internetové stránky Travelist.cz a společností Secret Escapes Limited, která je vlastníkem internetové stránky Travelist.cz. Předpokládá se, že Uživatel akceptuje tyto podmínky, které začínají platit při prvním použití internetové stránky. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, tak ihned přestaňte internetovou stránku Travelist.cz používat. Secret Escapes Ltd je společnost zaregistrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 07026107 s registrovaným sídlem na 4th Floor, 120 Holborn, Londýn EC1N 2TD, DIČ (číslo VAT): GB103138366.

2. Tato internetová stránka je provozována společností Travelist Sp. z o.o. se sídlem Cicha 7, 00-353 Varšava, Polsko zapsána v obchodním rejstříku u Obvodního soudu pro hl. město Varšavu, XII. Hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku, číslo záznamu KRS 0000440014, DIČ: 7010359657, IČO 146394313, se základním kapitálem 49 500,00 PLN, e-mailová adresa: info@travelist.cz, tel.: +420 234 280 628 ("Travelist").

3. Následující pojmy používané v těchto Podmínkách mají tento význam:

3.1. "Akceptace“ znamená proces akceptování nabídek zaregistrovaných členů na zakoupení pobytu v hotelu nebo jiného pobytu společností Secret Escapes Ltd., které jsou v rámci inzerce nabízeny na internetové stránce Travelist.cz, viz podrobný zápis v ustanovení § 3 bodu 6 těchto podmínek.

3.2. Slovem "zákazník" se kolektivně rozumí osobní a přihlašovací údaje používané Uživatelem k přístupu ke službě a/nebo k jakémukoliv komunikačnímu systému na internetové stránce Travelist.cz.

3.3. ,,Obsah“ je text, grafika, obrázky, zvuk, video, datové soubory a jakékoliv jiné informace zobrazené na internetové stránce Travelist.cz nebo tvořící její část, které lze ukládat v počítači.

3.4. “Uživatel/Uživatelé“ jsou členové, kteří se rozhodli stát Uživateli internetové stránky Travelist.cz a byli přijati za členy. Jedná se také o jakékoliv třetí osoby využívající službu, které nejsou zaměstnané společností Travelist Sp. z o.o. nebo Secret Escapes Ltd., a které nejednají v rámci svého zaměstnání.

3.5. "Travelist", “my”, “nás”, “nám” je společnost Travelist Sp. z o.o., která provozuje stránky Travelist.cz jménem společnosti Secret Escapes Ltd.

3.6. “Secret Escapes“ je společnost Secret Escapes Limited (zaregistrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 07026107) se sídlem na 4th Floor, 120 Holborn, Londýn EC1N 2TD, DIČ (číslo VAT): GB103138366.

3.7. „Služba“ označuje veškeré nástroje a informace zveřejněné nyní i v budoucnu online společností Secret Escapes Ltd. prostřednictví stránky Travelist.cz

3.8. „Systém“ je jakákoliv infrastruktura online komunikace, kterou nyní i v budoucnu zpřístupňuje společnost Secret Escapes Ltd. prostřednictvím internetové stránky Travelist.cz. Tím je mimo jiné, ale nejen myšlena možnost posílání elektronické pošty, živý internetový chat, e-mailové odkazy či informační tabule, nástroje k živému chatování a e-mailové odkazy.

3.9. ,,Internetová stránka“ je internetová stránka Travelist.cz, kterou Uživatel aktuálně používá a veškeré její subdomény, pokud nebyly výslovně vyloučeny na základě zvláštních podmínek.

3.10 “Dodavatel“ je dodavatel ubytování (např. hotel, motel, apartmány, penzion), turistické atrakce, muzea autobusové a vlakové zájezdy, výlety lodí, cestovní agentury a kanceláře, pojištění, doprava a všechny ostatní služby spojené s cestováním, které se mohou objevit v nabídce k zakoupení na internetové stránce Travelist.cz.

4. Portál Travelist.cz působí jako komunikační platforma mezi Uživatelem a Dodavatelem, která je řízená společností Travelist Sp. z o.o. pro Secret Escapes Ltd. jako exkluzivní cestovatelský klub, který mohou využívat pouze jeho členové. Secret Escapes Ltd. není smluvní stranou mezi Uživatelem a Dodavatelem a vystupuje pouze jako prostředník v prodeji hotelových a jiných pobytů. 
Travelist nepůsobí jako zprostředkovatel ve věci vyjednávání a uzavírání jakékoliv smlouvy mezi zákazníkem a ubytovacím zařízením.

5. Součástí každé nabídky ubytování může být jeden nebo více ubytovacích balíčků. Uživatelé si mohou kupovat různé ubytovací balíčky v rámci jednoho prodeje. Příklad: hotel Heartbreak může nabízet ubytování na 1 nebo 2 noci v pokojích typu Standard a Superior. Nabídky mohou také zahrnovat různé dodatečné položky a prvky jako je stravování nebo různé atrakce.

6. Společnost Secret Escapes Ltd. a Travelist Sp. z o.o. vyjednávají u Dodavatelů snížené ceny. Prodejní cena uvedená na internetové stránce je sníženou cenou a zahrnuje v sobě poplatek, který je odváděn společnosti Secret Escapes Ltd. nebo Travelist Sp. z o.o.

7. V souladu s ustanovením § 1 bodu 4 těchto podmínek není společnost Travelist Sp. z o.o. ani společnost Secret Escapes Ltd. zodpovědná za podmínky či omezení týkající se nabídky prodeje ze strany Dodavatele (např. nemožnost zrušit již učiněnou rezervaci). Rezervace a nákup služeb na internetové stránce může podléhat zvláštním podmínkám. Uživatel tímto souhlasí s tím, že bude dodržovat podmínky nákupu určené Dodavatelem, se kterým uzavírá smlouvu, jejichž součástí jsou zásady a omezení týkající se dostupnosti ubytování a platby za konkrétní produkty nebo služby. Uživatel bere na vědomí, že jakékoliv porušení těchto podmínek nákupu určených Dodavatelem může vést ke stornování rezervace nebo nákupu (nákupů), odmítnutí přístupu ke službě, propadnutí prostředků zaplacených za takovou rezervaci nebo nákup a úhradě vynaložených nákladů souvisejících s takovou rezervací společnosti Travelist Sp. z o.o. a/nebo Secret Escapes Ltd.

§ 2 Duševní vlastnictví

1. S výjimkami uvedenými v ustanovení § 2 bodu 5 těchto Podmínek, je veškerý Obsah internetové stránky, který nebyl vložen Uživateli včetně mimo jiné, ale nejen textů, grafik, log, ikon, obrázků, zvukových klipů, videí, datových souborů, rozvržení stránky, zdrojového kódu a softwaru vlastnictvím společnosti Secret Escapes Ltd. nebo našich poboček či poskytovatelů licence.

2. Dalším používáním této internetové stránky berete na vědomí, že takový obsah je chráněn platnými zákony na ochranu duševního vlastnictví a jinými zákony Velké Británie a mezinárodním právem.

3. S výjimkou ustanovení § 2 bodu 5 těchto Podmínek lze vytisknout, reprodukovat, kopírovat, distribuovat, ukládat či jiným způsobem opětovně využívat Obsah internetové stránky k osobním účelům, pokud nebude na internetové stránce uvedeno jinak nebo pokud neobdržíte předchozí výslovné písemné svolení od společnosti Secret Escapes Ltd. Použitím k osobním účelům je mimo jiné rekreační použití, použití mezi známými nebo použití při vzdělávání studenty či učiteli. Uživatel zejména souhlasí s tím, že nebude Obsah internetové stránky používat ke komerčním účelům a nebudete systematicky kopírovat obsah internetové stránky za účelem vytvoření jakékoliv formy komplexní sbírky, kompilace, adresáře nebo databáze, pokud k tomu nebude mít výslovné písemné svolení od společnosti Secret Escapes Ltd.

4. Logo travelist by Secret escapes a logo secretescapes.com jsou ochrannými známkami společnosti Secret Escapes Ltd. Veškeré další ochranné známky a obchodní názvy používané na internetové stránce jsou majetkem příslušných vlastníků a jsou používány na základě jejich svolení. Veškeré takové ochranné známky a obchodní názvy nesmí být reprodukovány, kopírovány, stahovány ani jinak neoprávněně využívány bez souhlasu společnosti Secret Escapes Ltd. nebo příslušného vlastníka.

5. Duševní vlastnictví a obsah třetích osob na výslovně označených místech podléhá právu o duševním vlastnictví. Pokud není uvedeno jinak, tak takový obsah nepodléhá povolením a souhlasům uvedeným v ustanovení § 2 bodu 3 těchto Podmínek, které se týká využívání Obsahu na internetové stránce Travelist.cz. U takového Obsahu bude uvedena informace s kontaktními údaji jejich vlastníka a případná samostatná pravidla týkající se používání tohoto Obsahu. Opakované použití obsahu internetové stránky bez písemného souhlasu je možné pouze v případech, které podrobně popisuje odstavec III britského zákona Copyright Designs and Patents Act z roku 1988 [zákon o právu autorském, průmyslovém a patentovém z roku 1988].

6. Tato internetová stránka může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Pokud nebude výslovně uvedeno jinak, tak tyto stránky nejsou pod kontrolou společnosti Secret Escapes Ltd. nebo jiné společnosti spojené se Secret Escapes Ltd. Neodpovídáme za obsah takových stránek a neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty či škody, které mohou pramenit z jejich používání. Umístění odkazu na internetové stránce Travelist.cz není propagací nebo souhlasem s obsahem takovéto stránky či subjektů, které kontroluje.

7. Existuje pouze možnost vkládání odkazu na domovskou stránku (home page) internetové stránky Travelist.cz. Pokud chcete na vlastní internetovou stránku umístit odkaz na dílčí podstranu, tak je nutný předchozí souhlas společnosti Travelist Sp. z o.o. Další informace poskytujeme na e-mailové adrese info@travelist.cz.

§ 3 Informace o prodeji

1. Veškeré ceny jsou uvedeny v českých korunách s DPH.

2. Společnost Secret Escapes Ltd. prodává hotelové a jiné pobyty za snížené ceny. V popisech prodávaných služeb jsou na internetové stránce uvedeny ceny a položky, které jsou zahrnuty ve Vašem nákupu a také případné další zvláštní podmínky.

3. V popisech prodávaných služeb a cenách se snažíme předcházet chybám. Před akceptací Vaší objednávky si však vyhrazujeme právo opravit případné chyby v popisech prodávaných služeb a cenách. Snažíme se používat fotografie a popisy, díky kterým lze získat relevantní představu o nabídce. Fotografie nicméně nemusí být úplně přesné, nezaručujeme například, že výhled z pokoje bude vypadat přesně jako na uvedené prodejní fotografii. Pokud nebude v popisu prodávaných služeb uvedeno jinak, vztahují se zobrazené ceny pouze na ubytování a nejsou v nich zahrnuty žádné další potenciální náklady jako jsou například náklady na přepravu či místní daně.

4. U prodejních informací uvádíme slevu v procentech. Tím porovnáváme naši cenu se standardní cenou za pokoj v daném ubytovacím zařízení (takzvanou rack rate), která nám jím byla poskytnuta. Pokud jsou v prodávaném produktu zahrnuty další služby (například stravování či různé atrakce), připočítáváme tyto náklady ke standardní ceně za pokoj (rack rate).

5. Inzerce produktů a/nebo služeb Dodavatele na internetové stránce je „nabídkou k rezervaci“ a objednání produktu a/nebo služby Uživatelem je návrhem na uzavření smlouvy. Právně závazná smlouva mezi Uživatelem a Dodavatelem nenabude platnosti do momentu Akceptace.

6. Akceptace nabídky Uživatele vyžaduje následující kroky: Uživatel musí svou rezervací nabídnout nákup určitého produktu na internetové stránce Travelist.cz; Travelist Sp. z o.o. vystaví automatické potvrzení o přijetí rezervace, které potvrzuje, že požadavek na rezervaci byl přijat; Travelist Sp. z o.o.. má 5 pracovních dnů od vystavení výše uvedeného automatického potvrzení na opravy veškerých případných chyb a opomenutí týkajících se daného prodeje. V případě, že bude potřeba jakékoliv takové chyby či opomenutí opravit, společnost Travelist Sp. z o.o.. oznámí tuto skutečnost Uživateli do 5 pracovních dnů; v případě, že Travelist Sp. z o.o.. nebo Secret Escapes Ltd. neoznámí Uživateli do 5 pracovních dnů od vystavení automatického potvrzení rezervace žádné informace o případných chybách nebo opomenutích týkajících se příslušného prodeje, stává se objednávka závaznou smlouvou mezi Uživatelem a Dodavatelem a dochází k „Akceptaci“ rezervace. V málo pravděpodobném případě, kdy Travelist Sp. z o.o.. nebude moci akceptovat objednávku Uživatele (kvůli případné chybě nebo opomenutí týkající se této nabídky), Travelist Sp. z o.o.. nebo Secret Escapes Ltd. potvrdí nemožnost splnit objednávku Uživatele (v tomto případě nedojde k uzavření závazné kupní smlouvy) a nedojde k „Akceptaci“ rezervace.

7. Pro vyhnutí se pochybnostem si společnost Travelist Sp. z o.o.. vyhrazuje právo změnit nebo pozměnit podrobnosti u určitého produktu nebo produkt stáhnout, a to kdykoliv před momentem „Akceptace“ v případě, že si je společnost vědoma jakékoliv chyby či opomenutí souvisejícího s podrobnostmi daného produktu nebo v případě, že společnost obdrží požadavek, aby tak učinila, od Dodavatele daného produktu.

8. Před provedením rezervace se ujistěte, že můžete a jste schopni odcestovat k datu Vaší dovolené do zvolené destinace.

9. V případě zdravotních omezení, které mohou mít vliv na Vaši rezervaci nás před provedením rezervace kontaktujte, abychom Vám mohli pomoci zorientovat se v tom, jestli lze v takovém případě nabídku využít.

10. V případě speciálních požadavků je nutné nás kontaktovat před provedením rezervace. Společnost Travelist Sp. z o.o.. se pokusí předat veškeré oprávněné požadavky Dodavateli, avšak nemůže zaručit jejich splnění. Travelist Sp. z o.o.. nemůže přijímat rezervace, které jsou podmíněny splněním speciálních požadavků.

11. Pokud obdržíte dokumentaci pro určitý hotelový či jiný pobyt, zkontrolujte, jestli jsou veškeré údaje správné. V případě cesty do zahraničí si zkontrolujte, zda se shodují jména a věk uvedené na cestovním dokladu.

12. Travelist Sp. z o.o. ani Secret Escapes Ltd. nenese odpovědnost za cestovní dokumenty, které nebyly doručeny poštou či e-mailem. V takovém případě se obraťte na dané ubytovací zařízení nebo organizátora zájezdu.

§ 4 Změny a storno rezervace

4.1 Změny nebo storno provedené Uživatelem

1. Uživatel (kupující) bere na vědomí, že všechny nabídky jsou po jejich akceptaci závazné, pokud není v popisu uvedeno jinak.

2. Storno nebo změna rezervace umožněné Dodavatelem může podléhat případným poplatkům v souladu s jeho obchodními podmínkami.

3. Společnost Travelist Sp. z o.o. se pokusí Uživateli pomoc ve věci změny nebo zrušení rezervace. Nemůže však zaručit, že takový pokus bude úspěšný a nenese žádnou odpovědnost za případné poplatky související s takovou změnou.

4. U rezervací provedených na naší internetové stránce platí bez výjimek zásada, že je nelze stornovat ani refundovat. V případě, že nás kontaktujete s žádostí o storno rezervace, obrátíme se na příslušného Dodavatele. Uživatel podléhá také obchodním podmínkám Dodavatele, který nemusí umožňovat storno rezervace nebo si za něj účtovat poplatek.

5. V souvislosti se zrušením cesty/pobytu je možné na základě Vašeho cestovního pojištění zažádat o vrácení hotovosti související se stornem (bez případných nákladů). V takové situaci se musíte obrátit na Vašeho pojišťovatele.

4.2 Změny nebo storno provedené ze strany Travelist Sp. z o.o.

1. Travelist Sp. z o.o. obvykle neprovádí změny v rezervaci. Může se ale stát, že budeme nuceni Vás informovat o významné změně.

2. Významná změna je taková, ke které došlo před odjezdem s přihlédnutím k informacím, které jsme obdrželi v momentě rezervace, a u které bylo možné očekávat, že jsme o ní mohli vědět a může mít významný vliv na pobyt Uživatele.

3. Významné změny, které může Dodavatel provést před odjezdem zahrnují: změnu ubytování na ubytování o nižším standardu nebo kategorii po celou dobu pobytu nebo jeho větší část; změnu místa ubytování na celou dobu pobytu nebo jeho větší část; změnu hodiny příjezdu o 12 a více hodin; změnu místa příjezdu na takové, které je pro Uživatele méně výhodné; overbooking v ubytovacím zařízení a v případě poznávacích zájezdů významná změna trasy, která znemožňuje návštěvu jednoho nebo více míst.

4. V případě rezervací zahrnujících let si vždy přečtěte podmínky organizátora pobytu. V případě, že Dodavatel stornuje nebo změní rezervaci po jejím provedení, tak Vám tuto skutečnost neodkladně sdělíme.

5. Pokud to termín rezervace umožňuje, tak nabídneme Uživateli v případě významných změn následující možnosti: přijetí nabídky za změněných podmínek či alternativní ubytování nebo storno rezervace s plnou refundací zaplacené částky.

6. V případě, že Dodavatel nenabídne alternativní nabídku s podobným standardem jako ta, kterou si Uživatel koupil, může nám dát pokyn ke stornu rezervace a plné refundaci nebo nabídnutí jiné nabídky. Uživatel musí zaplatit cenu takového alternativního pobytu, tedy doplatit částku v případě, že je dražší nebo obdrží zpět rozdíl v ceně pokud je levnější. V případě storna Uživatel obdrží zpět zaplacenou částku v plné výši. POZOR: V souvislosti s tím, že jsme pouze zprostředkovatelem Dodavatele, nemusí Dodavatel v případě nevýznamné změny výše uvedené možnosti nabídnout. Mezi nejčastější nevýznamné změny patří změna hodiny letu o méně než 12 hodin, změna druhu letadla nebo aerolinek (pokud byla tato informace uvedena) či cílového letiště.

7. V případě storna nebo změny rezervace neodpovídá Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd. za dodatečné náklady spojené s jiným způsobem dopravy či ubytováním, o jejichž vrácení lze zažádat na základě cestovního pojištění.

Důležité: Součástí jakékoliv storna, které má vliv na letovou složku balíčku organizátora zájezdu bude poplatek ve výši rovnající se ceně letu.

4.3 Změny nebo storno provedené ze strany Dodavatele

1. V případě, že Dodavatel stornuje Vaši rezervaci po jejím přijetí, obdržíte patřičnou informaci od Dodavatele, společnosti Travelist Sp. z o.o. nebo Secret Escapes Ltd. Protože společnost Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd. je pouze zprostředkovatelem jednajícím jménem Dodavatelů a Uživatel má uzavřenou smlouvu přímo s Dodavatelem, poskytneme Vám veškerou podporu při snaze o změnu termínu pobytu nebo vrácení hotovosti.

2. Travelist s.r..o. a Secret Escapes Ltd. nenese odpovědnost za náklady související se stornem provedeným Dodavatelem. Z tohoto důvodu vždy doporučujeme zakoupení cestovního pojištění, které takovéto náklady pokrývá.

§ 5 Ukončení smlouvy a pozastavení členství

1. V případě porušení těchto Podmínek si společnost Travelist Sp. z o.o. vyhrazuje právo přerušit nebo zrušit přístup Uživatele ke službám a přerušit členství Uživatele. Všichni Uživatelé, kteří jsou tímto způsobem zablokovaní, nesmějí používat internetovou stránku pod jiným jménem nebo prostřednictvím jiného Uživatele s jeho souhlasem nebo bez něj.

§ 6 Stížnosti a reklamace

1. Pokud nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni s některým aspektem produktu zakoupeného na internetové stránce Travelist.cz a chcete podat stížnost, tak jí směřujte přímo vedení ubytovacího zařízení, jeho představitele na recepci, organizátora pobytu či zprostředkovatele, tak aby bylo možné na Vaší stížnost rychle zareagovat. V rámci možností je vhodné podat stížnost písemnou formou.

2. Pokud není záležitost uspokojivě vyřešena, obraťte se přímo na Dodavatele ve lhůtě do 30 dnů od konce Vašeho pobytu. Dodavatel by následně měl podle směrnic ABTA/ATOL potvrdit přijetí stížnosti do 14 dní a plně odpovědět do 28 dní nebo podat vysvětlení k jakémukoliv zpoždění nad tuto lhůtu.

3. Pokud ubytovací zařízení nebo pobyt odpovídá popisu na naší internetové stránce, ale Uživatel je nespokojený s nějakým jeho aspektem, tak se musí obrátit na vedení příslušného ubytovacího zařízení, jeho zástupce, organizátora pobytu či prostředníka. Dodavatel vyřeší Vaši stížnost podle jejího charakteru ihned nebo se jí bude zabývat ve výše uvedených termínech. V takových případech není Travelist Sp. z o.o. zprostředkovatelem při řešení problému.

4. Pokud si myslíte, že pobyt neodpovídá popisu na internetové stránce Travelist.cz, obraťte se nejdříve na vedení ubytovacího zařízení, organizátora pobytu nebo jeho představitele na místě. Zároveň nás o takovémto problému neodkladně informujte, abychom Vám mohli v této situaci poskytnout pomoc a předejít podobnému problému do budoucna.

§ 7 Lety

1. V případě problémů souvisejících s letem či dopravou se obraťte na organizátora pobytu (Uživatel by měl mít k dispozici telefonní číslo pro kontakt v neočekávaných situacích). Zpoždění odletu či jiné podobné problémy řeší organizátor pobytu.

2. Před odjezdem si vždy důkladně přečtěte informace, které jste obdrželi od organizátora pobytu a zkontrolujte jeho podmínky. Společnost Travelist Sp. z o.o. ani Secret Escapes Ltd. nenese žádnou odpovědnost za problémy související s letem, které mohou mít vliv na Váš pobyt, těmito problémy se zabývá organizátor pobytu.

3. V okamžiku rezervace nejsme vždy schopni potvrdit přesný čas letu, který se váže k Uživatelově rezervaci. Čas letu na naší internetové stránce a/nebo potvrzení rezervace jsou uvedené v souladu s informacemi od organizátora pobytu a jsou pouze orientační. Vždy může dojít k jejich změně nebo zrušení.

4. Organizátor pobytu potvrzuje čas letu, který byl Uživateli přidělen. Pokud je čas uveden v podobě časového rozmezí, tak bude Uživateli přidělen let v rámci tohoto časového rozmezí podle dostupnosti v zarezervovaném dni. Nepřijímáme reklamace pokud byl let v uvedeném časovém intervalu.

5. Časy letu jsou mimo naši kontrolu. Jsou stanovovány aerolinkami a podléhají řadě faktorů včetně změn tras či jejich zrušení, omezením podle řízení letového provozu, počasí, možným technickým problémům a včasnému odbavení cestujících.

6. Specifické pokyny související s odletem a přípravami na cestu Uživatel obdrží spolu s letenkami nebo jinými cestovními doklady zhruba dva týdny před odletem. Ihned pečlivě zkontrolujte, jestli jsou na letenkách či jiných cestovních dokladech uvedeny správné časy odletu.

7. Ke změnám času odletu může dojít i po odeslání letenek. V takovém případě se naše společnost nebo organizátor pobytu neprodleně zkontaktuje s Uživatelem. Více informací o letech najdete v Podmínkách daného organizátora pobytu. Společnost Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd. vystupuje pouze jako prostředník a nemá žádné závazky vyplývající ze smluv týkajících se letů.

§ 8 Pojištění

1. V případě cest do zahraničí je velmi důležité mít na cestách krytí adekvátním cestovním pojištěním. Ujistěte se, že máte platné cestovní pojištění ode dne odjezdu pro země, do nichž nebo přes které budete cestovat.

2. Pojištění musí krýt celou skupinu, která odjíždí do zahraničí (platí zejména v případě rodin) nebo musí mít všechny osoby vlastní pojištění.

3. Vždy si přečtěte všechny podmínky a informace související se zakoupeným pojištěním a vezměte s sebou na dovolenou doklad potvrzující pojištění.

4. Zodpovědnost za zakoupení vhodného a adekvátního cestovního pojištění odpovídajícího druhu cesty má Uživatel.

§ 9 Ochrana osobních údajů

1. Používání internetové stránky Travelist.cz se řídí také Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou připojeny k těmto Podmínkám prostřednictvím tohoto odkazu.

2. Společnost Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd. neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, že internetová stránka Travelist.cz splní veškerá očekávání Uživatele, že její kvalita bude uspokojivá, že bude vhodná ke konrétnímu účelu, že nebude narušovat práva třetích osob, že bude kompatibilní se všemi systémy, že bude bezpečná, a že veškeré informace, které jsou součástí jejího Obsahu, budou přesné.

3. Neposkytujeme žádné záruky, že používání našich Služeb povede ke konkrétním výsledkům. Žádná část internetové stránky Travelist.cz není zamýšlena jako tip a/nebo doporučení a na její Obsah se nelze spoléhat při jakémkoliv rozhodování a činnosti.

4. Informace na internetové stránce Travelist.cz nejsou určeny ke komerčním účelům. Komerční využití Obsahu je zakázáno podle ustanovení § 2 těchto Podmínek. Jakékoliv podobné použití je porušením těchto Podmínek a Travelist Sp. z o.o. ani Secret Escapes Ltd. neposkytují žádná prohlášení ani záruky, že je Obsah vhodný k použití v komerčních situacích ani, že obsahuje přesné údaje a/nebo rady, na základě kterých lze činit jakákoliv obchodní rozhodnutí.

5. I přes snahu o to, aby veškeré popisy služeb, které jsou dostupné na internetové stránce Travelist.cz, odpovídaly v co největší míře skutečně dostupným službám, tak Travelist Sp. z o.o. ani Secret Escapes Ltd. neodpovídají za případné rozdíly mezi popisy a skutečným stavem. Internetová stránka může obsahovat názory, doporučení, a informace od třetích osob. Travelist Sp. z o.o. nepotvrzuje ani nezaručuje pravdivost a přesnost nebo spolehlivost takového Obsahu od třetích osob a také nepotvrzuje podobné názory či doporučení třetích osob.

6. Uživatelé jsou srozuměni a souhlasí s tím, že stahování či jiné získávání materiálů a dat při používání internetové stránky Travelist.cz provádí na vlastní zodpovědnost a riziko, a že se na Obsah od třetích osob spoléhají na své vlastní riziko.

7. Uživatel souhlasí s tím, že ponese veškerou odpovědnost za jakékoliv škody na svém počítačovém systému nebo za ztrátu dat způsobenou stahováním podobného materiálu nebo dat.

§ 10 Dostupnost internetové stránky

1. Služba je poskytována podle aktuální dostupnosti a v uvedené podobě. Nezaručujeme, že u Služby nedojde k jakýmkoliv poruchám a/nebo chybám. V maximální možné míře, kterou umožňuje zákon, neposkytujeme jakékoliv záruky (výslovné nebo předpokládané), týkající se vhodnosti Služby k danému účelu, přesnosti informací a uspokojivosti kvality.

2. Společnost Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd. neodpovídá za jakékoliv problémy s fungováním nebo dostupností internetové stránky Travelist.cz způsobené vnějšími příčinami jako jsou poruchy zařízení poskytovatele (ISP), poruchy hostitelského serveru, poruchy komunikační sítě, výpadky napájení, přírodní události, válka nebo právní omezení a cenzura.

3. Prohlašujeme, že neodpovídáme za správnost nebo dostupnost Obsahu na internetové stránce Travelist.cz při použití mimo území České republiky a za nedostupnost v místech, kde je Obsah nelegální a zakázaný. Připojení se k internetové stránce z místa mimo Českou republiku činí Uživatel z vlastní iniciativy a nese odpovědnost za dodržování předpisů platných na místě aktuálního pobytu.

§ 11 Omezení odpovědnosti

1. V maximální možné míře umožněné zákonem nepřijímá společnost Travelist Sp. z o.o. ani Secret Escapes Ltd. žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé ztráty či škody, předvídatelné či nikoliv, včetně jakýchkoliv nepřímých, následných či zvláštních škod vzniklých při používání internetové stránky nebo jakýchkoliv informací, které jsou na ní uvedeny. Upozorňujeme uživatele, že internetovou stránku a její obsah používají na své vlastní riziko.

2. Nic v těchto Podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd. za úmrtí či zranění osob způsobené zanedbáním či podvodem ze strany společnosti Travelist Sp. z o.o. nebo Secret Escapes Ltd.

3. Tyto Podmínky odpovídají ustanovením příslušného britského zákona Unfair Contract Terms Act z roku 1977. V případě, že některý z bodů Podmínek nebude odpovídat platným právním předpisům, bude neplatný nebo jiným způsobem nevymahatelný, tak bude tento bod uznaný za vyjatý z těchto Podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbylých bodů Podmínek. Toto ustanovení platí pouze v jurisdikcích, kde příslušné ustanovení neodpovídá právním předpisům.

4. Uživatel souhlasí s tím, že Travelist Sp. z o.o., Secret Escapes Ltd., členové jejich představenstva, jejich vedení, zaměstnanci, konzultanti, agenti, prostředníci, akcionáři, obchodní společníci, spřízněné strany nebo Dodavatelé nenesou vůči Uživateli žádnou odpovědnost jakéhokoliv typu a také nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímou či nepřímou ztrátu či škodu, předvídatelnou či nikoliv, včetně jakýchkoliv nepřímých, následných či zvláštních škod vzniklých v souvislosti s činností v rámci této smlouvy, nedbalostí či jinou příčinou související s používáním internetové stránky Uživatelem a to i v případě, že Travelist Sp. z o.o. nebo Secret Escapes Ltd. či jiná spřízněná strana byli o možnosti vzniku škody informováni. To se týká mimo jiné používání nebo nemožnosti používání internetové stránky, spoléhání se na Obsah internetové stránky a všech produktů, služeb nebo jiných internetových stránek propagovaných na internetové stránce Travelist.cz. Tímto se Uživatel navždy vzdává veškerých nároků vůči společnostem Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd., členům jejich představenstva, jejich vedení, zaměstnancům, konzultantům, agentům, prostředníkům, akcionářům, obchodním společníkům, spřízněným stranám nebo dodavatelům (včetně nároků souvisejících s nedbalostí těchto osob) souvisejícím se ztrátami nebo škodami vzniklými v souvislosti s používáním internetové stránky Travelist.cz.

5. Pokud jakákoliv strana neuplatní své právo nebo opravný prostředek, který je součástí Podmínek, nebude to vykládáno jako zřeknutí se takového práva či opravného prostředku.

6. V případě, že dojde k jakémukoliv konfliktu mezi těmito Podmínkami a některou z jejich předchozích verzí, platí ustanovení těchto aktuálních Podmínek, pokud nebude výslovně uvedeno jinak.

§ 12 Kontakt

1. Veškeré zprávy/korespondenci zasílejte prosím e-mailem na kontaktní adresu info@travelist.cz.

2. Zpráva bude považována za doručenou v den jejího poslání pokud byl obdržen e-mail v plném znění v pracovní den a v následující pracovní den pokud byla zpráva odeslána o víkendu nebo státním svátku.

§ 13 Zákony a jurisdikce

1. Tyto podmínky regulující vztah mezi Uživatelem a společností Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd. se řídí platnými právními předpisy Anglie a Walesu (ve věci smluvních i nesmluvních otázek). Travelist Sp. z o.o., Secret Escapes Ltd. a Uživatel souhlasí, že se v případě jakéhokoliv sporu (ve věci smluvních i nesmluvních otázek) podrobí exkluzivní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

§ 14 Vyšší moc

1. Jakékoliv prodlevy nebo neplnění ustanovení těchto Podmínek ze strany Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd. nebude považováno za porušení Podmínek, pokud bude způsobeno událostí, na kterou nemá společnost Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd. vliv. K takovým událostem patří mimo jiné působení vyšší moci, chybějící dodávky elektrické energie, živelné katastrofy, uzavření vzdušného prostoru a vládní omezení.

§ 15 Platební podmínky

1. Platby přijímáme pouze kreditními či debetními kartami, prostřednictvím služby PayPal nebo klasickým bankovním převodem.

a) V případě výběru platby tradičním bankovním převodem obdrží Uživatel potřebné údaje e-mailem. Uživatel je povinen převést potřebnou částku na bankovní účet společnosti Travelist Sp. z o.o. v termínu do 3 pracovních dní ode dne odeslání údajů potřebných pro realizaci platby. Za provedení převodu se považuje připsání částky na bankovní účet společnosti Travelist Sp. z o.o.

b) V případě výběru platby přes internet bude Uživatel přesměrován na internetovou stránku, na které bude požádán o vyplnění prohlášení a potřebných údajů z platební karty: jméno, příjmení, číslo platební karty, datum platnosti platební karty a bezpečnostního kódu. Společnost Travelist Sp. z o.o. bude oprávněna k využití údajů výhradně pro účely odebrání z platební karty Uživatele částky rezervace prostřednictvím příslušného servisu, který poskytuje platební služby.

2. Součástí každé nabídky mohou být dvě různé metody platby:

a) Úhrada plné částky rezervace v momentě provedení rezervace (dále jen „platba předem“);

b) Úhrada zálohy z celkové částky rezervace ve výši 30 % v momentě provedení rezervace a úhrada zbylé části tj. 70 % přímo v ubytovacím zařízení při příjezdu (dále jen „zálohová platba”)

c) Úhrada zálohy z celkové částky rezervace ve výši 30 % v momentě provedení rezervace a úhrada zbylé části tj. 70 % nejpozději 30 dní před zahájením pobytu v ubytovacím zařízení (dále jen „platba na splátky”). Před uplynutím termínu k zaplacení zbylých 70 % z celkové částky rezervace bude společnost Travelist Sp. z o.o. informovat Uživatele o termínu a způsobu platby se všemi nezpytnými údaji pro její realizaci.

V případě nezaplacení zbývající částky (70 %) v požadovaném termínu, tj. ne později než 30 dní před zahájením pobytu má Travelist Sp. z o.o. právo odstoupit od smlouvy a stornovat rezervaci. Uživatel bude o této věci informován e-mailem uvedeným při registraci na stránce Travelist.cz.

V případě nezaplacení zbývající částky (70 %) v požadovaném termínu již dříve zaplacená záloha ve výši 30 % propadne za účelem kompenzace nákladů vynaložených na zajištění rezervace. Pokud Uživatel zaplatil jakoukoliv částku nad požadovanou zálohu 30 %, tak mu budou tyto prostředky neprodleně vráceny.

V případě, že ode dne uhrazení zálohy do příjezdu zbývá méně než 30 dnů, je Uživatel povinen neprodleně uhradit zbývající částku Rezervace (tj. 70 %) ve chvíli, kdy obdrží potvrzení rezervace. Doporučujeme také, aby se Uživatel obrátil na zákaznickou podporu společnosti Travelist Sp. z o.o. a potvrdil, že platbu zbývající částky provedl. V případě neuhrazení celé částky do 2 pracovních dnů ode dne obdržení potvrzení rezervace podnikne společnost Travelist Sp. z o.o. kroky popsané v bodu b) a c).

3. Pro pohodlí Uživatele a z důvodu zabezpečení platebních údajů jsou všechny platební transakce prováděny pomocí zabezpečeného serveru u našeho zpracovatele online plateb. Ihned po správném uvedení veškerých údajů dojde k automatickému odebrání částky z bankovního účtu.

4. Potvrzení rezervace bude okamžitě zaslané elektronickou poštou. Kdykoliv k němu také budete mít přístup prostřednictvím svého účtu na stránce Travelist.cz.

§ 16 Refundace a storna

1. V případě jakýchkoliv otázek ohledně částky, která byla odečtena z Vašeho bankovního účtu prosíme o neodkladný kontakt. V případě zjištění, že částka byla naúčtována chybně, budou peníze okamžitě vráceny na Váš účet.

2. Refundace jsou poskytovány výhradně na základě uvážení společnosti Travelist Sp. z o.o.

3. Upozorňujeme, že našim členům pouze poskytujeme platformu k nákupu produktů od externích Dodavatelů, kteří jsou třetí stranou. V souvislosti s tím se na nákup nevztahují ustanovení týkající se storna podle směrnice o vzdáleném prodeji (Distance Selling Regulations 2000).

§ 17 Dodatečný kredit za doporučení služby

1. Neexistuje žádný limit na množství bonusových prostředků, které může Uživatel získat od společnosti Travelist Sp. z o.o.. za doporučení služby svým přátelům. Naopak nám záleží na tom, aby naši Uživatelé propagovali naše služby mezi svými přáteli. Prostředky získané „obcházením” systému například za pomoci falešných účtů nebudou považovány za platné a při zjištění takové činnosti bude kredit odebrán.

2. Pokud není stanoveno jinak zůstane kredit na účtu Uživatele po dobu 12 měsíců.

§ 18 Změny podmínek této smlouvy

1. Společnost Travelist Sp. z o.o. si vyhrazuje právo provádět v případě nezbytnosti změny v těchto Podmínkách a to na základě vlastního uvážení nebo zákonných požadavků. Veškeré změny budou ihned zveřejněny na internetové stránce Travelist.cz. Za jejich přijetí Uživatelem bude považováno první použití stránky po těchto změnách.

2. V případě významných změn těchto Podmínek vynaloží společnost Travelist Sp. z o.o. veškeré úsilí, aby Uživatele o těchto změnách informovala. Je však povinností Uživatele pravidelně kontrolovat Podmínky z hlediska jejich aktualizace.

3. Každá verze těchto Podmínek bude mít na svém začátku uvedeno datum nabytí účinnosti. Pokud není uvedeno jinak, platí pro používání internetové stránky a využívání našich služeb aktuálně platné Podmínky.

Obecná ustanovení. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Podmínek stane neplatným nebo nevymahatelným, zůstanou ostatní ustanovení těchto Podmínek v platnosti. Nevykonání nebo zpoždění ve vykonání ustanovení jako celku nebo jejich částí společností Travelist Sp. z o.o. nevede ke ztrátě jakýchkoliv práv společnosti Travelist Sp. z o.o. vyplývajících z těchto Podmínek.